Saturday, 7 November 2009

Polish James Bond Paperbacks

Polish paperback editions of:
"Moonraker", paperback published by Przedsiebiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, Warsaw 2008, illustration on cover by: Marcin Kulesza/Fabryka Wyobrazni.

"Zyj i pozwol umrzec" (Live And Let Die), paperback published by Przedsiebiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, Warsaw 2008, illustration on cover by: Marcin Kulesza/Fabryka Wyobrazni

Big thanks to Marcin for providing the scans and book info!